Home

Vanwege Corona: hanteer 1.5m afstand, mondkapje verplicht en betaling enkel met bancontact (zie ook tabblad nieuws).Keuring spuitmachines

Instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek (ILVO)
Wetenschappelijke Instelling van de Vlaamse Overheid
Eenheid Technologie en Voeding
Onderzoeksdomein Agrotechniek
Dienst Keuring Spuittoestellen
Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 1
9820 Merelbeke
tel: 09 272 27 57
E-mail: keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be

© ILVO 2007- - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.